New Image Alpha Lipid™ A.G.E Defiant Telomere Serum

2.016.000

Một lời hứa của sự hoàn hảo

Một cam kết về sắc đẹp

Giúp lưu giữ nét thanh xuân

Đẩy lùi dấu vết thời gian